MRU Prof. Dr. Letos Dromantienės svetainė

CV

IŠSILAVINIMAS

The Rocker film

 • 1993–1996   Šiaulių Pedagoginis institutas, Kvalifikacijos kėlimo fakultetas (anglų kalbos pedagogika)
 • 1983–1986   Aspirantūra Vilniaus Universitete (humanitariniai mokslai, istorija)
 • 1975–1980   Šiaulių Pedagoginis institutas (specialioji pedagogika)

AKADEMINIAI LAIPSNIAI IR VARDAI

The Crow: Wicked Prayer hd

  Frontline: Dreams of Obama full

 • 2008–06–17   Mykolo Romerio universiteto Senatas suteikė socialinių mokslų srities profesorės pedagoginį vardą
 • 2005–06–27   Habilitacinė procedūra: socialinių mokslų sritis; kryptis: vadyba ir administravimas S003; politikos ir administravimo šaka S170; Mykolo Romerio universitetas
 • 2002 – Jean Monnet profesorė (Europos Komisija, EACEA)
 • 1993–11–03   Šiaulių pedagoginio instituto Senatas suteikė humanitarinių mokslų docentės pedagoginį vardą
 • 1987–06–19   Humanitarinių mokslų daktarė H 005 (Istorija H 255), Vilniaus universitetas

PROFESINĖ KARJERA

 • 2000 02 – 2016 Mykolo Romerio universiteto (iki 2004 -LTU)Socialinės gerovės fakulteto dekanė (iki 2005 – Socialinio darbo fakultetas; iki 2013 – Socialinės politikos fakultetas)
 • 2005 11 – iki dabar   Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros profesorė
 • 2005 02 – 2005 11   Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinės politikos katedros docentė
 • 2000 11 – 2005 01   Lietuvos teisės universiteto Socialinio darbo fakulteto Socialinės politikos katedros docentė
 • 1998 01 – 2000 11   Šiaulių Universiteto mokslo prorektorė
 • 1993      – 2000   Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universiteto) Filosofijos ir istorijos katedros docentė
 • 1987 – 1993   Šiaulių pedagoginio instituto vyr. asistentė
 • 1993 – 1998   Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1998 – ŠU) visuomeninio muziejaus vadovė
 • 1980 – 1983   Šiaulių pedagoginio instituto asistentė
 • 1983 – 1986   Vilniaus universiteto aspirantė

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS LIETUVOJE

Flags of Our Fathers release
 • 1998 11 – 1999 11   Europos politikos instituto Bonoje ir Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (CDG)fondo kursai Vilniuje “Integracijos į Europos Sąjungą dėstytojų rengimas”. Įgytas ES studijų ekspertės vardas
 • 2010 – MOSTA mokymai “Studijų programų kokybės kriterijai”
 • 1993 01 – 03   Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Politologijos katedra
 • 1982 01 – 06   Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS UŽSIENYJE

 • 2011 –  stažuotė Harvardo universiteto (JAV) Švietimo vadybos universitete (Institute for Educational Management)
 • 1993 – 2015  dalyvauta nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose; skaitytos paskaitos Italijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Belgijos, Austrijos, Vokietijos, JAV, Čilės, Portugalijos, Graikijos, Turkijos, Vokietijos ir kt. universitetuose
 • 2013-2015 stažuotės Ženevos universitete (Šveicarija), Marmaros universitete Stambule (Turkija), Milano Bikokos universitete (Italija), Porto universitete (Graikija)
 • 2003 – stažuotė Rytų Karolinos universitete (JAV)
 • 2003 02   Centro Europos Universitetas Budapešte (Vengrija). Politikos mokslų sesija
 • 2001 12   Europos Tarybos pilietinio ugdymo kursai Birmingeme (Jungtinė Karalystė)
 • 2000 03   ERASMUS/ Socrates projektas Hasleve (Danija)
 • 1999 05   Seminaras Bonoje ir Briuselyje “Europos Sąjungos politika”
 • 1998 02   Centro Europos Universitetas Budapešte (Vengrija), Politikos mokslų sesija
 • 1997 08 – 09   Stažuotė Patrų Universitete (Graikija). Graikų kalbos, istorijos ir civilizacijos studijos
 • 1996 07   Naujosios Europos Koledžas, Tarptautinis kultūros centras Krokuvoje (Lenkija) Vasaros kursai “Pagrindinės politinės, ekonominės ir kultūrinės naujosios Europos problemos”
 • 1995–1996   PHARE distancinio mokymo kursai “Įvadas į Europos Sąjungos teisę” ir “Kas yra Europa?”. Sesijos Varšuvoje ir Rygoje, baigiamieji egzaminai Jungtinės Karalystės atvirame universitete, Londonas Milton Keynes (1996 m. vasario 22 d.)
 • 1996 03   Stažuotė Ribėje (Danija). Šiaurės šalių Ministrų Tarybos stipendija
 • 1995 04 – 05   Stažuotė Kopenhagoje Pedagogikos institute (Danija). Demokratizacijos fondo stipendija
 • 1993 11 – 12   Stažuotė Hasleve (Danija). ES TEMPUS programos stipendija

VISUOMENINĖS POZICIJOS IR PAREIGOS

Yes Man on dvd
 • 2004 12 – iki 2015   Mykolo Romerio Universiteto Senato narė
 • 2011- iki dabar – MRU Tarybos narė
 • 2000 11 – 2004 12    LTU Senato narė
 • 2011-2015 – Tarptautinės socialinės gerovės tarybos (Europos   regionas) (International Council of Social Welfare, European region) – narė
 • 2002 – iki dabar   Europos universitetų dekanų asociacijos narė
 • 2002 – iki 2015   MRU mokslo leidinio “Socialinis darbas”  redaktorių kolegijos pirmininkė
 • 2014-  tarptautinio mokslo leidinio Journal of Research in Education and Training redaktorių kolegijos narė
 • 2009 – iki dabar MRU mokslo leidinio “Socialinių mokslų studijos” redaktorių kolegijos narė
 • 2002- iki dabar Europos universitetų dekanų asociacijos narė (EUA DEAN)
 • 1995 – iki dabar   Lietuvos politologų asociacijos narė
 • 1998 – iki 2001   Lietuvos politologų asociacijos tarybos narė
 • 1996–1998   Tarptautinės mokytojų rengimo inovacijų ir internacionalizacijos asociacijos tarybos narė. Kristianstadas (Švedija)
 • 1996–1998   Tarptautinio DEMETER (distancinio mokymo metodai rengiant mokytojus) projekto koordinatorė ir vykdytoja ŠPI
 • 1996–2000   Europos studijų Šiaulių pedagoginiame institute (buv. Šiaulių universitete) konsultantė
 • 1995–1998   Distancinio mokymo Šiaulių pedagoginiame institute konsultantė
 • 1998–1999   Šiaulių Saulės Rotary klubo narė

KALBŲ MOKĖJIMAS Halloween rip

Bodyguard: A New Beginning ipod

 • Lietuvių (gimtoji)
 • Rusų (labai gerai)
 • Anglų (gerai)
 • Prancūzų (pagrindai)
 

Atnaujinta: 2009-02-14